Ako objednať oporný múr z gabiónových košov

1. Jednoduchým e-mailom nás požiadate o nezáväznú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať nasledovné :

rozmery múru (v,š,h)
vaše kontaktné údaje (presná adresa,tel.č.)

2. Najneskôr do 2 pracovných dní obdržíte odpoveď, ktorá bude obsahovať

3D nákres Vášho oplotenia
vypracovanú nezáväznú cenovú ponuku v znení:

3. Ak súhlasíte s našou cenovou ponukou, ktorú ste si skontrolovali /rozmery, nákres…/

potvrdte nám to e-mailom nasledovne: