Najčastejšie chyby pri montáži

Kameň s vysokým obsahom železa

V ojedinelých prípadoch sa stáva, že sa z kameňa, ktorým je vyplnený gabion, časom začne vyplavovať červenkastý povlak. Následné sfarbenie drôtu si mnoho ľudí nesprávne vysvetlí ako koróziu. To však nie je chemicky ani prakticky možné vďaka vysoko spoľahlivému pozinkovaniu všetkých našich materiálov.

Správne vysvetlenie: Sfarbenie je spôsobené nevhodným výberom kameňa s vysokým obsahom železa, ktoré sa z kameňa uvoľňuje kvôli jeho zloženiu a vplyvu počasia. Preto je veľmi dôležité, aby sa dbalo sa správny výber kameniva, z ktorého sa toto neželané farbivo nevyplaví. V prípade, že takýto jav nastane, je možné cifom alebo iným vhodným prostriedkom vyčistiť gabionovú konštrukciu od červeného sedimentu.

Pred vyčístením

Po vyčístení

Stĺpiky a nezámrzná hĺbka

Nezámrzná hĺbka je taká, kde už nedochádza k premŕzaniu zeminy, zvyčajne 60cm až 80cm pod povrchom zeme. Pre montáž gabionových stĺpikov je preto potrebné vybetónovať jamu do hĺbky až 80cm.

Nesprávny postup pri montáži gabionov

Montáž gabionov je jednoduchý proces, ktorý si vyžaduje postupovať podľa číselného poradia návodu. Pri nedodržaní poradia jednotlivých montážnych krokov môže dôjsť k deformácii a následnému rozpadu gabionového koša/plota.

Nesprávne rozdelenie dištančných líšt alebo háčikov

Správne rozloženie dištančných líšt a háčikov je kľúčové pre výsledný dizajn gabioného múru/plotu. Obzvlášť obozretný treba byť pri finálnom sypaní kameňa do gabionov, ktoré často spôsobuje vyklikávanie dištančných líšt a háčikov.