Najčastejšie chyby pri montáži PREMIUM

 • Príprava podkladu
  • Často opakujúcou sa chybou je nedostatočne zrovnaný a nedostatočne zhutnený podklad na ktorom bude gabionový plot stáť(platí pri montáži do betónu). Pri tejto chybe hrozí vychýlenie plotu z osi a celková deformácia plotu. Kamenné lôžko by preto malo mať aspoň 20cm.

   

  Montáž stĺpikov

  • Prvou a častou chybou je, že stĺpiky nie sú zabetónované dostatočne hlboko. Správna hĺbka je tzv. nezámrzná hĺbka, kde už nedochádza k premŕzaniu zeminy, najlepšie 80cm pod povrchom zeme. Pre montáž gabionových stĺpikov je preto potrebné vybetónovať jamy do hĺbky až 80cm(60+20cm štrkové lôžko), aby sa nám plot časom nezrútil.
  • Treba dbať na to, aby stĺpiky boli zabetónované vždy aspoň o 20cm nižšie ako je vrchný okraj gabiónového plotu. Je to preto aby netrčali a dali sa prekryť kameňom.
  • Ďalej treba dbať na to, aby stĺpik nebol ukotvený príliš blízko k bočným panelom gabiónového plotu. Odporúčaná vzdialenosť je 40-50cm od bočného panelu. V opačnom prípade sa stĺpik nebude dať obsypať kameňom a bude viditeľný, čo spôsobí necelistvosť kamenného výzoru.
  • Dôležitou „maličkosťou“ pri montáži stĺpikov je práve kryt. Kryt na stĺpik plní nie len estetickú, ale aj ochrannú funkciu – vďaka krytu do stĺpika nenaprší, čím sa predíde jeho roztrhnutiu vplyvom mrazu a následnému vychýleniu plotu z osi.

   

  Osádzanie plotových panelov

  • V prípade potreby skrátenia plotových panelov Premium na požadovaný rozmer je dôležité použiť výhradne pákové kliešte a nie elektrickú flexibrúsku. Pri skracovaní panelov pílením sa narúša ochranná vrstva, ktorá zabraňuje hrdzavenie, avšak pri strihaní pákovými kliešťami si zachová svoje antikorózne vlastnosti.

   

  Montážne doplnky

  • Správne rozloženie a počet dištančných líšt je kľúčové pre výsledný dizajn gabionového plotu. Obzvlášť obozretný treba byť pri finálnom sypaní kameňa do gabionov, ktoré často spôsobuje vyklikávanie dištančných líšt, preto treba lišty ukladať po vrstvách.
  • Nedostatočné utiahnutie montážnych šróbov M6,M8, ktorými sú spájané jednotlivé steny gabiónového plotu (šróby sa počas montáže povoľujú z dôvodu vybrácií zvlášť pri záverečnom sypaní kamennej výplne), preto odporúčame po dokončení plnenia kameňom všetky šróby skontrolovať a pevne dotiahnuť.

   

  Kameň

  • V ojedinelých prípadoch sa stáva, že sa z kameňa, ktorým je vyplnený gabion, časom začne vyplavovať červenkastý povlak. Následné sfarbenie drôtu si mnoho ľudí nesprávne vysvetlí ako koróziu, avšak toto sfarbenie je spôsobené nevhodným výberom kameňa s vysokým obsahom železa, ktoré sa z kameňa uvoľňuje kvôli jeho zloženiu a vplyvu počasia. Preto je veľmi dôležité, aby sa dbalo sa správny výber kameniva, z ktorého sa toto neželané farbivo nevyplaví. V prípade, že takýto jav nastane, je možné cifom alebo iným vhodným prostriedkom vyčistiť gabionovú konštrukciu od červeného sedimentu.
  • Je veľmi dôležité aby sa ako výplň gabionov použil čistý lomový kameň bez drobných nečistôt ako je piesok alebo hlina, ktoré sa časom v dôsledku dažďa vyplavia a môžu spôsobiť deformáciu gabionovej steny.
  • Jednou z posledných chýb je použite príliš drobnej frakcie výplňového kameňa, čo spôsobuje jeho následné vypadávanie cez oká stien plotu. Odporúčaná veľkosť je min. 63x125mm.