Najčastejšie chyby pri montáži

Príprava podkladu
 • Často opakujúcou sa chybou je nedostatočne zrovnaný a nedostatočne zhutnený podklad na ktorom bude gabionový plot stáť(platí pri montáži do betónu). Pri tejto chybe hrozí vychýlenie plotu z osi a celková deformácia plotu. Kamenné lôžko by preto malo mať hĺbku aspoň 20cm.

 

 •       
Platničky
 • Ak montujeme plot na platničku (a nie do zeme) s výškou do 160cm stačí použiť na jej ukotvenie oceľové kotvy, ktoré sú súčasťou balenia. Ak však montujeme plot na platničku s výškou od 180cm do 240cm, je potrebné použiť na ich ukotvenie k betónovému základu výhradne chemické kotvy (nie sú súčasťou balenia). Pri použití chemických kotiev je veľmi dôležité vyvŕtané diery dôkladne vyfúkať od prachu a zvyškov po vŕtaní.
Montáž stĺpikov
 • Prvou a častou chybou je, že stĺpiky nie sú zabetónované dostatočne hlboko. Správna hĺbka je tzv. nezámrzná hĺbka, kde už nedochádza k premŕzaniu zeminy, najlepšie 80cm pod povrchom zeme. Pre montáž gabionových stĺpikov je preto potrebné vybetónovať jamy do hĺbky až 80cm(60+20cm štrkové lôžko), aby sa nám plot časom nezrútil.
 • Treba dbať na to, aby stĺpiky boli zabetónované vždy aspoň o 20cm nižšie ako je vrchný okraj gabiónového plotu. Je to preto aby netrčali a dali sa prekryť kameňom.
 • Ďalej treba dbať na to, aby stĺpik nebol ukotvený príliš blízko k bočným panelom gabiónového plotu. Odporúčana vzdialenosť je 40-50cm od bočného panelu. V opačnom prípade sa stĺpik nebude dať obsypať kameňom a bude viditeľný, čo spôsobí necelistvosť kamenného výzoru, ktorej sme sa chceli.
 • Dôležitou „maličkosťou“ pri montáži stĺpikov je práve jeho plastový kryt. Kryt na stĺpik plní nie len estetickú, ale aj ochrannú funkciu – vďaka krytu do stĺpika nenaprší, čím sa v zime predíde jeho roztrhnutiu vplyvom mrazu a následnému vychýleniu plotu z osi.

 

 •       
Osádzanie plotových panelov
 • V prípade potreby skrátenia plotových panelov Premium na požadovaný rozmer je dôležité použiť výhradne pákové kliešte a nie elektrickú flexibrúsku. Pri skracovaní panelov pílením sa narúša ochranná vrstva, ktorá zabraňuje hrdzavenie, avšak pri strihaní pákovými kliešťami si zachová svoje antikorózne vlastnosti.
Montážne doplnky
 • Správne rozloženie a počet dištančných líšt je kľúčové pre výsledný dizajn gabionového plotu. Obzvlášť obozretný treba byť pri finálnom sypaní kameňa do gabionov, ktoré často spôsobuje vyklikávanie dištančných líšt, preto treba lišty ukladať po vrstvách.
 • Nedostatočné utiahnutie montážnych šróbov M6,M8, ktorými sú spájané jednotlivé steny gabiónového plotu (šróby sa počas montáže povoľujú z dôvodu vybrácií zvlášť pri záverečnom sypaní kamennej výplne), preto odporúčame po dokončení plnenia kameňom všetky šróby skontrolovať a pevne dotiahnuť.

 

 •       
Kameň
   • Je veľmi dôležité aby sa ako výplň gabionov použil čistý lomový kameň bez drobných nečistôt ako je piesok, blato alebo hlina, ktoré sa časom v dôsledku dažďa vyplavia a môžu spôsobiť deformáciu gabionovej steny.
   • Jednou z posledných chýb je použite príliš drobnej frakcie výplňového kameňa, čo spôsobuje jeho následné vypadávanie cez oká stien plotu. Odporúčaná veľkosť je min. 63-125mm.
   • V ojedinelých prípadoch sa stáva, že sa z kameňa, ktorým je vyplnený gabion, časom začne vyplavovať červenkastý povlak. Následné sfarbenie drôtu si mnoho ľudí nesprávne vysvetlí ako koróziu, avšak toto sfarbenie je spôsobené nevhodným výberom kameňa s vysokým obsahom železa, ktoré sa z kameňa uvoľňuje kvôli jeho zloženiu a vplyvu počasia. Preto je veľmi dôležité, aby sa dbalo sa správny výber kameniva, z ktorého sa toto neželané farbivo nevyplaví. V prípade, že takýto jav nastane, je možné cifom alebo iným vhodným prostriedkom vyčistiť gabionovú konštrukciu od červeného sedimentu.

    

   •       
   Príprava podkladu
   • Prvou a často opakujúcou sa chybou je nedostatočne zrovnaný a nedostatočne zhutnený podklad na ktorom bude gabionový plot stáť. Pri tejto chybe hrozí vychýlenie plotu z osi a celková deformácia plotu. Kamenné lôžko by preto malo mať aspoň 20cm.
   Platničky
   • Ak montujeme plot na platničku (a nie do zeme) s výškou do 163cm stačí pre dva stĺpiky spojené chrbtom použiť jednu platničku, na ktorej ukotvenie stačí použiť oceľové kotvy, ktoré sú súčasťou balenia. Ak však montujeme plot na platničku s výškou 183cm alebo 203cm, je potrebné použiť na dva stĺpiky spojené chrbtom použiť dve platničky. Na ich ukotvenie k betónovému základu musia byť použité výhradne chemické kotvy (nie sú súčasťou balenia). Pri použití chemických kotiev je veľmi dôležité vyvŕtané diery dôkladne vyfúkať od prachu a zvyškov po vŕtaní.

    

   •       
   Montáž stĺpikov
   • Ďalšou chybou je, že stĺpiky nie sú zabetónované dostatočne hlboko. Správna hĺbka je tzv. nezámrzná hĺbka, kde už nedochádza k premŕzaniu zeminy, najlepšie 80cm pod povrchom zeme. Pre montáž gabionových stĺpikov je preto potrebné vybetónovať jamu do hĺbky až 80cm(60+20cm štrkové lôžko), aby sa nám plot časom nezrútil.
   Osádzanie plotových panelov
   • V prípade potreby skrátenia plotových panelov na požadovaný rozmer je dôležité použiť výhradne pákové kliešte a nie elektrickú flexibrúsku. Pri skracovaní panelov pílením sa narúša ochranná vrstva, ktorá zabraňuje hrdzavenie, avšak pri strihaní pákovými kliešťami si zachová svoje antikorózne vlastnosti.
   • Veľmi dôležitým krokom pri stavbe gabionového plotu Praktik je jeho fixácia v čase tvrdnutia betónu, preto dporúčame po osadení panelov zafixovať každý plotový panel pri stĺpiku pomocou drevených dosiek až do doby keď betón úplne zatvrdne.

    

   •       
   Montážne doplnky
   • Správne rozloženie a počet dištančných háčikov je kľúčové pre výsledný dizajn gabionového plotu. Obzvlášť obozretný treba byť pri finálnom sypaní kameňa do gabionov, ktoré často spôsobuje vyklikávanie dištančných háčikov, preto treba háčiky ukladať postupne po vrstvách.
   Kameň
     • Je veľmi dôležité aby sa ako výplň gabionov použil čistý lomový kameň bez drobných nečistôt ako je piesok, blato alebo hlina, ktoré sa časom v dôsledku dažďa vyplavia a môžu spôsobiť deformáciu gabionovej steny.
     • Jednou z posledných chýb je použite príliš drobnej frakcie výplňového kameňa, čo spôsobuje jeho následné vypadávanie cez oká stien plotu. Odporúčaná veľkosť je min. 63-125mm.
     • V ojedinelých prípadoch sa stáva, že sa z kameňa, ktorým je vyplnený gabion, časom začne vyplavovať červenkastý povlak. Následné sfarbenie drôtu si mnoho ľudí nesprávne vysvetlí ako koróziu, avšak toto sfarbenie je spôsobené nevhodným výberom kameňa s vysokým obsahom železa, ktoré sa z kameňa uvoľňuje kvôli jeho zloženiu a vplyvu počasia. Preto je veľmi dôležité, aby sa dbalo sa správny výber kameniva, z ktorého sa toto neželané farbivo nevyplaví. V prípade, že takýto jav nastane, je možné cifom alebo iným vhodným prostriedkom vyčistiť gabionovú konštrukciu od červeného sedimentu.

      

     •       
     Príprava podkladu
     • Jednou z najčastejších chýb pri montáži gabionových košov je práve zlý podklad. Pre správnu montáž gabionov je potrebné odkopať na mieste kde bude plot stáť 30-50cm zeminy, následne nasypať štrk/makadam a na záver toto miesto zhutniť a zarovnať pre vytvorenie kvalitného podkladu.

      

     •       
     Montáž stĺpikov
     • V prípade stavby gabionov, ktoré budú slúžiť ako opora v náročnejšom svahu, ktorý má tendenciu erodovať odporúčame použiť stabilizačné stĺpiky, ktoré zabetónujeme do zeme s 1m rozostupmi.
     • V prípade stavby plotu z košov, ktorých pomer (výška : hrúbka) presahuje 2:1 je potrebné konštrukciu spevniť stĺpikmi, ktoré zabetónujeme do zeme.

      

     •       
     Krátenie gabionových sietí
     • V prípade potreby skrátenia gabionových sietí na požadovaný rozmer je dôležité použiť výhradne pákové kliešte a nie elektrickú flexibrúsku. Pri skracovaní sietí pílením sa narúša ochranná vrstva, ktorá zabraňuje hrdzavenie, avšak pri strihaní pákovými kliešťami si zachová svoje antikorózne vlastnosti.
     Skladanie košov
     • Montáž gabionových košov je jednoduchý proces, ktorý si vyžaduje postupovať podľa číselného poradia návodu. Pri nedodržaní poradia jednotlivých montážnych krokov môže dôjsť k deformácii a následnému rozpadu gabionového koša/plotu.
     Spájanie košov
     • Pri spájaní košov do ucelených plotov/múrov vieme jednoduchým spôsobom ušetriť nemalú čiastu na materiáli tým, že v mieste dvoch susedných košov použijeme len jednu sieť namiesto dvoch a zároveň použijeme len jednu špirálu namiesto troch. Toto platí v prípade bočných, vrchných aj spodných susedných košov.

      

     •      
     Montážne doplnky
     • Správne rozloženie montážnych háčikov ako aj ich dostatočný počet je kľúčové pre výsledný dizajn gabioného múru/plotu. Častou chybou je použitie nedostatočného množstva montážnych háčikov, čo spôsobuje deformáciu gabionov. Čím viac háčikov použijeme, tým lepšie nám bude gabion držať tvar. Obzvlášť obozretný treba byť pri finálnom sypaní kameňa do gabionov, ktoré často spôsobuje vyklikávanie montážnych háčikov.
     Príprava pred plnením košov
     • Pred samotným plnením kameňom zmontovaných gabionových košov je potrebné na pohľadovú stranu plotu upevniť lešenárske rúry alebo iné oceľové profily ako na obrázku, vďaka ktorým dosiahneme rovný tvar gabionovej steny.

      

     •       
     Kameň
       • Je veľmi dôležité aby sa ako výplň gabionov použil čistý lomový kameň bez drobných nečistôt ako je piesok, blato alebo hlina, ktoré sa časom v dôsledku dažďa vyplavia a môžu spôsobiť deformáciu gabionovej steny.
       • Jednou z posledných chýb je použite príliš drobnej frakcie výplňového kameňa, čo spôsobuje jeho následné vypadávanie cez oká stien plotu. Odporúčaná veľkosť je min. 63-125mm.
       • V ojedinelých prípadoch sa stáva, že sa z kameňa, ktorým je vyplnený gabion, časom začne vyplavovať červenkastý povlak. Následné sfarbenie drôtu si mnoho ľudí nesprávne vysvetlí ako koróziu, avšak toto sfarbenie je spôsobené nevhodným výberom kameňa s vysokým obsahom železa, ktoré sa z kameňa uvoľňuje kvôli jeho zloženiu a vplyvu počasia. Preto je veľmi dôležité, aby sa dbalo sa správny výber kameniva, z ktorého sa toto neželané farbivo nevyplaví. V prípade, že takýto jav nastane, je možné cifom alebo iným vhodným prostriedkom vyčistiť gabionovú konštrukciu od červeného sedimentu.

        

       •