PRÍPRAVA MONTÁŽE GABIÓNOVÝCH KOŠOV

Odkopanie sypkého nespevneného podložia pod gabióny

Zhutnenie a zarovnanie zeminy ako nutná príprava pred vysypaním podkladu kamenivom

Vysypanie podkladu kamenivom a jeho následne zarovnanie a zhutnenie vybračnou doskou

Samotná montáž gabiónov – zloženie jednotlivých sietí do požadovaneho tvaru pomocou montážnych prvkov /špirál a háčikov.

Samostatná gabiónová sieť

Montáž jednotlivých sietí do požadovaného tvaru za pomoci montážnych prvkov

Znázornenie montáže jednotlivých gabiónových sietí pomocou montážnej špirály

Ukážka rozloženia montážnych-spojovacích háčikov

Ukážka postupného plnenia gabiónového koša kamenivom

Kompletne zmontovaný a naplnený gabiónový kôš

Montážne video samostatného gabiónového koša

Montážne video viacerých gabiónových košov spojených v rade za sebou