PRÍPRAVA MONTÁŽE GABIÓNOVÝCH KOŠOV

Vizualizácia montáže oporného gabiónového múru na spevnenie zosuvného svahu pod rodinným domom

Vizualizácia – Uloženie 2,0m vysokého oporného gabiónového múru do svahu

Vizualizácia – Uloženie 2,5m vysokého oporného gabiónového múru do svahu

Vizualizácia – Uloženie 4,0m vysokého oporného gabiónového múru do svahu a uhol naklonenia oporného gabiónového múru + znázornenie tlaku zeminy pôsobiaceho na daný múr

Vizualizácia – Uloženie 7,0m vysokého oporného gabiónového múru s 8% uhlom náklonu do svahu