Kameň do gabiónových plotov a košov

Pre gabióny a gabiónové konštrukcie je vhodný kameň, ktorý svojím zložením zaručuje, že vplyvom poveternostných podmienok nedôjde k zmene jeho štruktúry. Frakcie kameňa musia byť väčšie ako oká siete gabiónových košov.
V prípade použitia nevhodného kameňa na výplň košov, môže dôjsť k rozsypaniu kameňa a následnej deštrukcii gabiónu.

ANDEZIT HRANOL

200 € / tona (Big bag)

ČADIČ

40 € / tona (voľne sypaný)

80 € / tona (Big bag)

Gneis MULTIKOLOR

180 € / tona (Big bag)

KREMENEC

40 € / tona (voľne sypaný)

80 € / tona (Big bag)

TRAVERTÍN SVETLÝ

40 € / tona (voľne sypaný)

80 € / tona (Big bag)

obchod@gabionylemon.sk

0948/ 629 850

0948/ 654 632

LEMON trade, s.r.o.
Ul. Družstevná 849
Nižná 027 43 (priemyselný park)
IČO: 50 753 673