Gabiony a ich vplyv na životné prostredie 


gabionový plot
moderný plot z kameňa
svah spevnený gabionmi

Pri stavbe domu alebo prerábke záhrady sa zväčša pozeráme na čo najvýhodnejšiu cenu tovaru. Častokrát nám neostáva dosť priestoru na to, aby sme brali do úvahy aj iné dôležité vlastnosti materiálov, ako napríklad nezávadnosť pre životné prostredie, dlhodobá životnosť , alebo viac účelovosť. Ale čo ak máme možnosť spojiť všetky 4 vlastnosti do jedného riešenia?

Je vôbec možné zvoliť si cenovo najvýhodnejšiu alternatívu, ktorá by disponovala 50 ročnou životnosťou, nadčasovým dizajnom a pozitívnym dopadom na životné prostredie?

Reč je o gabionoch, drôtených konštrukciách plnených prírodným kameňom, ktoré sa v stavebníctve využívajú už od čias Leonarda da Vinciho. Prvý krát boli použité pri budovaní základov pre stavbu Castello Sforzesco v Miláne.

Poďme sa spolu pozrieť na ekologické a praktické výhody, ktoré nám poskytujú gabiony.

Stavebný priemysel patrí medzi hlavné odvetvia, ktoré prispievajú k zhoršujúcemu sa stavu životného prostredia. Preto je nesmierne dôležité, zamerať sa na používanie materiálov, ktoré pomáhajú riešiť environmentálne problémy, spojené s neustále narastajúcou výstavbou.

Merateľné štúdie dokázali, že v porovnaní s betónom majú gabiony o 80% nižšiu uhlíkovú stopu. Toto sa podarilo dosiahnuť vďaka šetrnému, ekologicky nenáročnému výrobnému procesu a materiálom, z ktorých sú gabiony vyrábané. Gabiony prispievajú k dlhodobej udržateľnosti životného prostredia hneď niekoľkými spôsobmi:

100% Recyklovateľnosť gabionov je nevyvrátiteľným dôkazom ich vysokého, environmentálneho významu pre našu planétu. Oceľ, ktorá je použitá pri ich výrobe je najviac recyklovaným materiálom na svete. Viac ako 90% použitej ocele sa opätovne recykluje, aby mohla byť nanovo použitá pri výrobe áut, stavebných konštrukcií, strojov či obalov. Pre porovnanie, v EU sa celkovo zrecykluje iba niečo cez 30% všetkých vyrobených plastov, čo je v porovnaní s oceľou výrazne nižšie číslo. Druhou a zároveň aj najvýraznejšou stavebnou zložkou gabionov je kameň. Ten sa priamou cestou vráti späť do prírody a bez akýchkoľvek vedľajších vplyvov tak ukončí nenáročný proces recyklácie gabionov.

• Priamym dôsledkom globálneho otepľovania a neustáleho výrubu lesov je extrémne zvýšené riziko erózie pôdy a s tým súvisiacich povodní. Hladina oceánov a nadzemných vôd sa postupne zvyšuje, pôda pod vplyvom odlesňovania ľahko eroduje a zosúva sa. Gabiony sú riešením oboch týchto problémov zároveň. Pomáhajú zastabilizovať svahy, spevniť brehy riek a zabrániť tak povodniam. Vytvárajú flexibilné, ale hlavne priepustné oporné steny, ktoré nebránia ďalej pretekať drobným tokom podzemnej vody. Betónové steny tieto toky odkláňajú a tak dochádza ku nezvratnému narušeniu prírodného ekosystému v danej oblasti. Z tohto dôvodu gabiony čoraz častejšie nahrádzajú neekologické betónové oporné múry a oplotenia a prispievajú tak k obnove prirodzeného ekosystému našej krajiny. Ak máte v blízkosti pozemku jazierko, alebo rieku, prípadne strmí svah, gabionový múr je ideálne a praktické riešenie ako ochrániť svoj dom a záhradu pred prípadnými povodňami a zosuvmi pôdy.

• V súčasnom svete je doprava jednou z hlavných príčin, ktoré v značnej miere pretvárajú naše životné prostredie. Milióny kilometrov ciest a diaľnic v najrôznejších terénoch si nie vždy vyžadujú použitie enormného množstva betónu. Využitie gabionov na spevňovanie brehov pozdĺž diaľnic umožňuje aby ich rastliny svojimi koreňmi zarástli z vonka aj zvnútra, čo výrazne prispieva k ich stabilite. Listy týchto rastlín pomáhajú znížiť podiel uhlíka v ovzduší, ktoré zapríčinili výfukové plyny z áut. Toto príroda na betónových stenách bohužiaľ nedokáže.

Gabiony spĺňajú tie najprísnejšie kritéria pre použitie stavebných materiálov v prírode. Z tohto dôvodu sú často jedinou možnosťou ako pretvárať krajinu v prírodných rezerváciách, parkoch a CHKO, kde je zavedený najvyšší stupeň ochrany prírody. V takýchto oblastiach je potrebné čo najcitlivejšie a najšetrnejšie zasahovať do reliéfu krajiny.

• Gabionové konštrukcie predstavujú vhodné architektonické riešenia presne tam, kde náročnosť terénu, dizajn a požiadavky mesta nedovoľujú použiť betónové steny.

Na záver nesmieme zabudnúť na azda najdôležitejšiu vlastnosť gabionov a tou je ich vysoká životnosť. Spojenie dvoch extrémne odolných materiálov (oceľ a kameň) v kombinácii s kvalitnou povrchovou úpravou umožňuje gabionom vydržať aj v tých najnáročnejších podmienkach bez výraznej zmeny tvaru a vzhľadu a to na minimálne 50 rokov. Z dlhodobého hľadiska sa preto jedná o najlacnejší spôsob vytvárania oporných múrov a realizovania záhradných projektov.

GabionyLemon – Naša firma je najväčším výrobcom gabionových košov a gabionových plotov na Slovensku.

 

© 2024 GabionyLemon.sk | Umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho rozširovanie tlačou a inými médiami podlieha autorským právam a je možné iba s písomným súhlasom firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvorilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store