Montáž gabionového plotu z gabionových košov 


Najdôležitejšia vec pri stavbe gabiónového plotu je príprava samotného podkladu. Pre správnu montáž plotu z gabionových košov je potrebné odkopať na mieste kde bude plot stáť 30-50cm zeminy, následne nasypať štrk/makadam a potom toto miesto zhutniť a zarovnať pre vytvorenie kvalitného podkladu. Pre lepšiu stabilizáciu gabionového plotu je možné na takto zhutnený podklad naukladať zámkovú dlažbu a následne naň začať stavať gabion. Dokonalú stabilizáciu gabionového plotu zaručí betónový základ. 

Pri montáži gabionového plotu z gabionových košov, ktorých pomer (výška : hrúbka) nepresahuje 2:1 (príklad: 1m výška, 0,5m hrúbka) nie je potrebné betónovanie a takýto plot je samonosný - nepotrebuje stabilizačné stĺpiky. V prípade stavby gabionového plotu z košov, ktorých pomer je väčší (príklad: 1m výška, 0,3m hrúbka) je potrebné konštrukciu spevniť stĺpikmi, ktoré buď zabetónujeme do zeme alebo riadne ukotvíme o betónový podklad (obr.3). V každom prípade odporúčame montáž gabionového plotu skonzultovať s odborníkom.

Jednotlivé gabiónové koše zmontujeme do požadovaného tvaru priamo na pripravený podklad pomocou montážnych špirál (spon) a háčikov. Ak sa gabiónové koše ukladajú vedľa seba, cena koša sa zníži o cenu bočnej steny gabiónu, ktorú vytvorí bočná stena susediaceho gabiónu. Pri kladení jednotlivých košov na seba, tvorí dno horného gabionu veko spodného. Takto vytvoríme prázdnu konštrukciu z gabionových sietí pripravenú na plnenie kamenivom. Gabionové konštrukcie staviame postupne po jednotlivých radoch. Najprv celý spodný rad naplníme kameňom, až potom pokračujeme vo výstavbe ďalších poschodí. 

Pre dosiahnutie rovnej a nezvlnenej pohľadovej strany gabiónového plotu je potrebné spevniť a zafixovať pohľadové gabionové siete (ešte pred samotným plnením kamenivom) pomocou lešenárskych rúr tak ako vidieť na obrázkoch. Vďaka tomuto postupu dosiahneme dokonale rovný povrch čelnej strany plotu. Po naplnení kameňom môžeme rúry odstrániť.

Odporúčame počas samotného plnenia gabiónových košov kamenivom z pohľadovej strany ukladať kameň ručne tak, aby medzi jednotlivými kusmi boli čo najmenšie medzery a aby sa kameň čo najväčšou plochou opieral o pohľadovú sieť, čím dosiahneme rovný a jednoliaty vzhľad povrchu. Zvyšok objemu plotu vysypeme lacným lomovým kameňom z Vášho okolia.

Viac o téme kameň do gabionov →

 

© 2024 GabionyLemon.sk | Umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho rozširovanie tlačou a inými médiami podlieha autorským právam a je možné iba s písomným súhlasom firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvorilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store