Montáž oporného gabionového múru 


Najdôležitejšia vec pri stavbe oporného gabiónového múru je príprava samotného podkladu.Podklad pod gabiónový múr by malo tvoriť štrkové lôžko, ktoré musí byť dostatočné pevné a zhutnené. Samotný oporný gabiónový múr by mal byť naklonený do svahu pod uhlom minimálne 5°(nieje podmienkou – záleži od výšky gabiónového múru a od tlaku zeminy, ktorý bude na gabiónový oporný múr pôsobiť). Na lepšie stabilizovanie ako aj zabezpečenie gabiónov proti posunutiu môžu slúžiť stabilizujúce oceľové tyče alebo rúry, ktoré nabijeme dostatočne hlboko do podkladu.

*Stabilizujúce tyče nemusíme použiť ak na gabiónový múr nebude pôsobiť veľký tlak.

Jednotlivé gabiónové koše, ktoré budú tvoriť oporný múr zmontujeme do požadovaného tvaru priamo na pripravený podklad pomocou montážnych špirál a dištančných háčikov. Takto vytvoríme prázdnu konštrukciu zo sietí prirpravenú na plnenie kamenivom.

Pre dosiahnutie rovnej a nezvlnenej pohľadovej strany gabiónového múru je potrebné spevniť a zafixovať pohľadove siete (ešte pred samotným plnením kamenivom) pomocou lešenárskych rúr tak ako vidieť na obrázku. Vďaka tomuto postupu dosiahneme dokonale rovný povrch čelnej strany múru.

Je dobré ak montážny pracovníci počas samotného plnenia gabiónových košov kamenivom z  pohľadovej strany, ukladajú kameň ručne tak aby medzi jednotlivými kusmi boli čo najmenšie medzery a aby sa kameň čo najväčšou plochou opieral o pohľadovú sieť, čím dosiahneme rovný a jednoliaty vzhľad povrchu.

Samotné plnenie kameňom prebieha za pomoci UNC nakladača, ktorý do priravených košov sype požadovanú frakciu kameňa (veľkosť kameňa musí byť väčšia ako oko sieti gabiónových košov)

 

© 2024 GabionyLemon.sk | Umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho rozširovanie tlačou a inými médiami podlieha autorským právam a je možné iba s písomným súhlasom firmy LEMON trade s.r.o.

Vytvorilo FúúDobre

Bezpečná platba

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store